Taste Tomorrow

Če želite ustvariti najboljše končne izdelke in predvideti, kaj sledi, morate poznati potrebe in pričakovanja potrošnikov. Taste Tomorrow je največja svetovna raziskava potrošnikov pekarn, slaščičarn in čokolade, izvedena v 40 državah z zbiranjem podatkov več kot 17.000 potrošnikov. Ta neodvisna študija, izvedena za Puratos, s poglobljenim vpogledom v vedenje, stališča in izbire potrošnikov na svetovni in lokalni ravni ponuja korak naprej v prihodnost, ki sledi razvoju trendov in razkriva nove. Rezultati? Svež vpogled v zdravje, udobje, izkušnje, digitalizacijo in še več za spodbujanje inovacij v pekarni, slaščičarni in čokoladi.

Zadnje zgodbe

Download

Discover what Taste Tomorrow is all about in this one-pager

Download one-pager

Taste Tomorrow website

Visit tastetomorrow.com to discover more insights and articles about global and local consumer trends.

Visit website